Kernwoorden Henk Food & Hospitality Management
kopje over Henk. 

Hoe werken we?
Met hulp van HENK. Food & Hospitality Management bent u in staat om snel, flexibel en daadkrachtig in te spelen op de gevolgen van de veranderingen in de zorgsector. Daarvoor gaan we natuurlijk eerst met u in gesprek. We hanteren daarbij een eenvoudige maar effectieve aanpak:

A4 - Ambitie, Analyse, Actie, AdviesDe A4 aanpak:

  1. Ambitie bepalen
  2. Analyse maken
  3. Advies formuleren
  4. Actie uitvoeren

Binnen de A4 aanpak onderscheiden we bovendien 2 trajecten:
Traject 1: Startopdracht voor de uitvoering van de Ambitiefase, Analysefase en Adviesfase.
Traject 2: Vervolgopdracht voor uitvoering van de Actiefase.

Traject 1
Ambitie bepalen: In deze fase gaan we met u om de tafel om te kijken welke ambities tot verandering aan de orde zijn. Na afstemming met u op de prioritaire ambities is dit ons uitgangspunt voor de volgende fase.

Analyse maken: In het geselecteerde aandachtsgebied gaan we alle betrokken partijen en het speelveld waarbinnen ze actief zijn in kaart brengen. Op basis van interviews maken we een heldere analyse op relevante aandachtspunten. Dit is uitgangspunt voor het te formuleren advies.

Advies formuleren: In het advies omschrijven we de conclusies naar aanleiding van de analyse. Daarbij formuleren we ons strategisch advies. Op basis van deze terugkoppeling is het aan de opdrachtgever te besluiten of de vervolgopdracht voor actie gegeven wordt en traject 2 wordt opgestart.

Traject 2
Actie uitvoeren: De actiefase start met het ontwerpen van het trajectplan en afstemming met direct betrokkenen. Doel is om tot een gedegen plan van aanpak te komen waarmee we de gewenste veranderingen realiseren. In de actiefase zou met regelmaat terugkoppeling aan u plaatsvinden over de voortgang op vooraf afgesproken ambities.

De zorgsector heeft, net als andere bedrijfstakken, last van de economisch zware tijd. De doorlopende bezuinigingen dwingen u, als zorginstelling, te zoeken naar een goede financiële balans tussen de zorgverlening en facilitaire diensten. Juist deze facilitaire diensten, en het voedingsbudget in het bijzonder, staan vaak onder druk. Hoe begrijpelijk ook, het brengt een risico met zich mee. Voor cliënten van een zorginstelling zijn juist de momenten waarop (met elkaar) gegeten wordt, belangrijke sociale hoogtepunten. Een smakelijke maaltijd maakt van deze momenten iets bijzonders. Gezond en zorgvuldig bereid voedsel, bevordert de eetlust en daarmee het herstel of de gemoedstoestand van cliënten. Henk van Hees helpt u graag zoeken naar manieren om te bezuinigingen zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang komt.
Henk van Hees is ervan overtuigd dat het mogelijk is om met een adequaat budget en onder de juiste omstandigheden een goede kwalitatieve dienstverlening te borgen.

HENK. Food & Hospitality Management biedt diensten aan om processen & begroting rondom voeding en gastvrijheid in de zorg te analyseren, inzichtelijk te maken en te verbeteren.
HENK. Food & Hospitality Management kijkt naar zaken als contracten met leveranciers, planning, menucyclus en de wijze waarop de maaltijd wordt verstrekt. Want, of een maaltijd smaakt of niet, wordt voor 80% bepaald door de beleving van de cliënt.

Uniek in de aanpak van HENK. Food & Hospitality Management is dat zowel uw wensen en de wensen van uw cliënten aandacht krijgen. De nadruk ligt op effectiviteit, kwaliteit en beleving.
Henk van Hees levert een toegevoegde waarde vanwege zijn ruime ervaring met procesmanagement in zowel horeca als zorg. Zijn goed ontwikkelde gevoel voor de verschillende niveaus van dienstverlening, geven hem een voorsprong bij het verbeteren van bedrijfsprocessen, en begeleiden van (cultuur)veranderingen.